top of page
Søk

Mennesker og ville dyr

I denne episoden av Kunstpodden prøver vi å sette koronapandemien og menneskets dominerende tilnærming til sine omgivelser inn i en kunstnerisk sammenheng. Ikke at fakta nødvendigvis blir tatt på alvor – men kan kunst bidra til endring på linje med vitenskapelige undersøkelser og fakta?


Cecilie Tyri Holt og Mona Pahle Bjerke tegner en rød tråd fra Olafur Eliasson og økologisk estetikk til taksidermi, Norman Bates, psykoanalyse og Joe Exotic i et forsøk på å finne ut hvordan kunsten kan spille en rolle i endringene som må skje når det gjelder hvordan vi lever våre liv.


Bildet på forrige side viser Olafur Eliasson, Big Bang Fountain, 2014 © 2014 Olafur Eliasson. Photo: Anders Sune Berg. Installation view, Moderna Museet/ArkDes, Stockholm 2015.Comments


bottom of page