top of page
Søk

#Herstory: Mathilde Dietrichson

Mathilde Dietrichson (1837–1921) var en norsk kunstmaler fra Kristiania. Hun bodde både i Roma, Stockholm og München hvor hun malte mest genremotiver med fortellende innhold. Dietrichson var Norges første kvinnelige kunstner som tok en høyere utdannelse ved et kunstakademi. Camilla Collett skal ha tatt rollen som en slags mesén for Dietrichson.


Bildet på forrige side viser Mathilde Dietrichsons Ophelia, 1866. Foto: O. Væring


Comments


bottom of page