top of page
Søk

Å beskrive det visuelle

Hva skjer i møtet mellom forfatter og kunstverk? Kunstpodden har vært på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer og snakket med forfatter Edy Poppy om ekfrasen hennes "November sier at", virkelighetslitteratur og å være i tekst. Tharaniga Rajah leser sin ekfrase, diktet "Gjennom reinskallen ser ein lysande auge og kallar dei for stjerner" om Britta Marakatt-Labbas verk Historja og snakker om å skrive en egen historie med utgangspunkt i et verk som selv så uttalt forteller en sterk historie. Ekfrasen hennes kan leses i tidsskriftet Kunsthåndverk 2/19.
Comments


bottom of page